O Egzaminie

with Brak komentarzy

Jak będzie wyglądał Egzamin ósmoklasisty 2018/19  Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej* i jest przeprowadzany w formie pisemnej. * https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/ Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.  Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły … Czytaj więcej

Zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

with Brak komentarzy

Co podlega ocenie? W arkuszu standardowym zdający zmierzy się z następującymi obszarami znajomości języka angielskiego: ·       Rozumienie ze słuchu                           3 zadania      13pkt ·       Znajomość funkcji językowych    … Czytaj więcej