Kultura ludowa czyli folklor to wielkie dziedzictwo każdego narodu. Definiuje ona jego tożsamość. Oskar Kolberg – nasz wielki etnograf wiedział o tym i skrzętnie spisywał pieśni i zwyczaje ludowe odwiedzając ludzi na polskich wsiach i rozmawiając z nimi. Dzięki niemu już w 1857 roku wydano 400 ballad i tyle samo melodii tanecznych w zbiorze pt. “Pieśni ludu polskiego”. Potem powstawały kolejne serie, które dziś stanowią bezcenne źródło wiedzy o dziejach polskiej kultury.

W tym module w przedstawię polskie tańce narodowe, które wywodzą się właśnie z tańców ludowych z terenów całej Polski, a stały się czynnikiem warunkującym zachowanie tożsamości narodowej. Dawały bowiem Polakom poczucie zakorzenienia w kulturze. Każdy region Polski ma swoje cechy charakterystyczne dla obyczajów, tradycji i strojów ludowych .